Fonds NutsOhra

Wat is MERIT?

MERIT (Metacognitive Reflection & Insight Therapy) is een nieuwe behandelmethode ontwikkeld door de Amerikaanse wetenschapper Paul Lysaker. Deze therapie is speciaal gericht op het verbeteren van de metacognitieve vaardigheden bij cliënten met een psychotische stoornis. In samenwerking met de onderzoeksgroep van Dr. Lysaker in de V.S. wordt er nu in Nederland gewerkt aan een grootschalige Randomized Controlled Trial om deze behandeling te vertalen en de effectiviteit ervan te meten.

Wat is metacognitie?

Meer informatie over het begrip “Metacognitie” kunt u lezen op de pagina getiteld “Metacognitie in de wetenschap”. In het kort gezegd, echter, is metacognitie het denken over denken en voelen, zowel over de eigen gedachten en emoties als over die van anderen, en het vermogen om deze informatie te gebruiken om uitdagingen in het dagelijks leven te overwinnen.

Het is een spectrum aan activiteiten dat reikt van het detecteren van individuele gedachten, emoties en gedragingen tot het samenbrengen hiervan in een coherent begrip van jezelf en anderen. Het betreft niet enkel het kennen van jezelf en anderen, maar ook de vaardigheid om deze informatie te gebruiken om dagelijkse sociale en psychologische uitdagingen te overwinnen.

Metacognitie heeft 4 dimensies:

Zelfreflectie: Nadenken over de eigen gevoelens en gedachten en deze informatie verwerken tot een coherent zelfbeeld en eigen narratief.

Begrijpen wat er in de Ander Omgaat: Nadenken over de gedachten en gevoelens van anderen en inschatten wat plausibele verklaringen zijn voor hun mentale en emotionele staat. Op deze manier kan tot een eenduidig narratief voor anderen worden gekomen.

Decentratie: Het begrip van een persoon dat hij/zij niet in het centrum staat van alle belangrijke gebeurtenissen, en dat er meerdere perspectieven zijn die worden beïnvloed door vele, verschillende variabelen.

Toepassing van de Metacognitieve Vaardigheden:De metacognitieve kennis gebruiken om adequaat om te gaan met de psychische en sociale problemen die op je pad komen.

Wat is de MERIT therapie? 

De therapie vindt plaats in de vorm van 1-op-1 psychotherapeutische gesprekken. Het narratief, of levensverhaal, van de cliënt wordt benadrukt. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het episodisch geheugen, wat ervoor zorgt dat de veelal abstracte concepten worden gericht op het leven en de ervaringen van de cliënt. Hierdoor blijft het niet enkel bij theoretische of fictieve oefeningen, maar zit er een groot persoonlijk element in de therapie.

Door gebruik te maken van het narratief van de cliënt wordt deze geleidelijk uitgedaagd tot het uitvoeren van steeds complexere metacognitieve handelingen. Hierbij moet natuurlijk duidelijk worden vastgesteld en gemonitord wat het huidig functioneren van de cliënt daadwerkelijk is, op metacognitief niveau, zodat de interventie kan worden gericht op het niveau van de cliënt. Dit wordt mogelijk gemaakt door veelvuldig gebruik van de Metacognition Assessment Scale – NL, ontwikkeld door dr. Paul Lysaker en vertaald door het onderzoeksteam van MERIT.

De scoring van de metacognitieve vaardigheden gebeurt op basis van transcripten: voor de baseline wordt gebruik gemaakt van een interview speciaal ontwikkeld voor dit gebruik, het Indiana Psychiatric Illness Interview (IPII). Vervolgens worden transcripten van psychotherapie sessies gebruikt voor de scoring, om zo vooruitgang op het gebied van metacognitie regelmatig in kaart te brengen (Routine Outcome Monitoring).